Sponsor Le Cuisinier met een eenmalige bijdrage

Le Cuisinier is een kennisplatform voor amateurkoks dat wordt gerund door onbetaalde vrijwilligers. Daarom maken we ook niet veel kosten, maar helemaal zonder geld gaat het nu ook weer niet. We verkopen in onze shop enkele spulletjes die je nodig hebt voor sommige van onze cursussen, spulletjes waar je als amateurkok over het algemeen moeilijk aan kunt komen. We maken daarop een kleine marge, maar het is beslist geen commerciële activiteit waarmee we alle kosten kunnen dekken. Vandaar dat we afhankelijk zijn van giften en sponsoring.

We vragen deelnemers aan onze gratis digitale cursussen om te overwegen ons met een financiële bijdrage eenmalig te ondersteunen.  We zijn blij met elk bedrag.

Wil je Le Cuisinier eenmalig financieel ondersteunen, maak dan een bedrag(je) naar eigen keuze over naar

NL13 INGB 0005911839 t.n.v. J. Boeren en onder vermelding van:

  • Je naam
  • ‘ Eenmalige sponsoring Le Cuisinier’

Met dank voor je bijdrage.